وضع آب و هوا انفجار منزل مسکونی انفجار

وضع آب و هوا: انفجار منزل مسکونی انفجار منزل مسکونی نشت گاز کرمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی 10 هزار دانش‌آموز معتاد نیازمند درمان/ 100 هزار دانش‌آموز در معرض خطر اعتیاد! ، آمار آموزش و پرورش

حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که بعد از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

10 هزار دانش‌آموز معتاد نیازمند درمان/ 100 هزار دانش‌آموز در معرض خطر اعتیاد! ، آمار آموزش و پرورش

آمار آموزش و پرورش: 10 هزار دانش آموز معتاد نیازمند درمان/ 100 هزار دانش آموز در معرض خطر اعتیاد!

عبارات مهم : آموزش

حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله ای قرار دارند که بعد از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله ای قرار دارند که بعد از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور کیایی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد با اشاره به فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در حوزه اعتیاد دانش آموزان، گفت: وزارت آموزش و پرورش بارها و به صورت متعدد دغدغههای خود را در حوزه مصرف مواد در گروه سنی دانشآموزان مطرح کرده است.

10 هزار دانش‌آموز معتاد نیازمند درمان/ 100 هزار دانش‌آموز در معرض خطر اعتیاد! ، آمار آموزش و پرورش

وی همچنین در ادامه افزود: بدون شک وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای خود را در حوزه اعتیاد دانش آموزان محدود به عملکردهای آماری نکرده هست، به طوری که در طی سالهای گذشته و به خاص در امسال کارها گستردهای را در این حوزه انجام داده است.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه متنوع آموزشی، فرهنگی و مراقبتی این شرکت در مقابه با اعتیاد در گروه سنی دانش آموزان کشور، عنوان کرد: در حال حاضر به تناسب میانگینهای آماری، رشد اعتیاد در میان دانش آموزان کشور حدود کم تر از یک درصد زیاد کردن داشته است.

حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که بعد از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: امروزه حدود ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند، به طوری که بعضی از این دانش آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند.

دکتر منصور کیایی همچنین در ادامه افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله ای قرار دارند که بعد از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و شرکت بهزیستی کشور، اظهار کرد: دانش آموزان معتاد شناسایی شده است به واسطه همکاری وزارت بهداشت و درمان و شرکت بهزیستی با وزارت آموزش و پرورش با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس شیوه نامه های موجود مورد درمان قرار می گیرند.

10 هزار دانش‌آموز معتاد نیازمند درمان/ 100 هزار دانش‌آموز در معرض خطر اعتیاد! ، آمار آموزش و پرورش

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | اعتیاد | وزارت بهداشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog