وضع آب و هوا انفجار منزل مسکونی انفجار

وضع آب و هوا: انفجار منزل مسکونی انفجار منزل مسکونی نشت گاز کرمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی برنامه‌ای جهت ارایه آمار خط فقر نداریم/ محدودیت‌ بودجه‌ای داریم ، رئیس مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران می‌گوید طبق آخرین تصمیم گیری‌ها متولی ارایه خط فقر وزارت کار است که تاکنون این آمار را منتشر نکرده. وی همچنین محدودیت‌های بودج

برنامه‌ای جهت ارایه آمار خط فقر نداریم/ محدودیت‌ بودجه‌ای داریم ، رئیس مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار ایران: برنامه ای جهت ارایه آمار خط فقر نداریم/ محدودیت بودجه ای داریم

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران می گوید طبق آخرین تصمیم گیری ها متولی ارایه خط فقر وزارت کار است که تاکنون این آمار را منتشر نکرده. وی همچنین محدودیت های بودجه ای را عاملی جهت ناتوانی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران جهت ارایه آمارهای مهم می داند.

امید علی پارسا در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که برنامه مرکز آمار کشور عزیزمان ایران جهت محاسبه شرح مربوط به قیمت بیکاری چیست؟ گفت: مرکز آمار کشور عزیزمان ایران باید با تفصیل و شرح بیشتری آمارهایش را ارایه کند که مردم آن را احساس کنند. اکنون اوضاع به گونه ای است که جهت داشتن تصویر براق از بازار کار کشور عزیزمان ایران فقط ارایه قیمت بیکاری کافی نیست.

وی ادامه داد: البته مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اکنون به تفکیک کل کشور قیمت بیکاری زنان، مردان و جوانان را ارایه می کند، ولی باید به سمتی برویم که تفکیک قائل شویم بین کسانی که اضافه کاری می کنند، اشتغال تمام وقت، ناقص، بیکاران مطلق و… و.

برنامه‌ای جهت ارایه آمار خط فقر نداریم/ محدودیت‌ بودجه‌ای داریم ، رئیس مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران چنین گفت: تاکنون شرح اشتغال ناقص را ارایه نکرده ایم کسانی هم که گاهی راجع به تعداد بیکاران برآوردی بیش از آنچه ما اعلام می کنیم دارند، افراد دارای اشتغال ناقص را بدون کار قلمداد می کنند که این قطعا غلط است و کسی که اشتغال ناقص دارد بدون کار نیست. هر چند که باید به فکر اشتغال ناقص هم بود.

وی چنین ادامه داد: اکنون تاکید می کنیم که سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بدون کار مطلق در کشور داریم و حدود دو میلیون هم افرادی داریم که اشتغال ناقص دارند و به دنبال شغل تمام وقتند.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران می‌گوید طبق آخرین تصمیم گیری‌ها متولی ارایه خط فقر وزارت کار است که تاکنون این آمار را منتشر نکرده. وی همچنین محدودیت‌های بودج

او در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ای جهت ارایه شرح آماری از بازار کار در آینده دارید، گفت: سال آینده در برنامه مان است که شرح مربوط به دستمزد ارایه شود. در این صورت می توان تفاوت دستمزد بین زنان و مردان و … را هم منتشر کرد.

پارسا در پاسخ به این پرسش که آیا مرکز آمار کشور عزیزمان ایران برنامه ای جهت ارایه آمارهای خط فقر ندارد، گفت: اکنون متولی ارایه خط فقر در کشور وزارت کار شده است است و ما نیستیم. ولی باید عنوان انتشار خط فقر و شرح آن پیگیری شود چون آمار مهمی است.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با انتقاد از بودجه مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت که از بودجه سال ۱۳۹۷ راضی نیست و این بودجه کم در محدودیت مرکز آمار جهت تولید و ارایه آمارهای مورد نیاز کشور موثر بوده است.

برنامه‌ای جهت ارایه آمار خط فقر نداریم/ محدودیت‌ بودجه‌ای داریم ، رئیس مرکز آمار ایران

وی این را هم گفت: مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اکنون و با مجموعه ی بودجه ای که دارد ۶۰ درصد آمارهای ملی مورد نیاز کشور را به تفکیک جنسیتی و … تامین می کند. به دلیلی محدودیت های بودجه ای باعث شده است که کار به روال معمول پیش برود، در حالی که با عوض کردن در نظام آماری نیازمند یک جهش در بودجه هستیم، امیدوارم مجلس و دولت عنایت کرده و بودجه متفاوتی جهت مرکز آمار در نظر بگیرند.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران می‌گوید طبق آخرین تصمیم گیری‌ها متولی ارایه خط فقر وزارت کار است که تاکنون این آمار را منتشر نکرده. وی همچنین محدودیت‌های بودج

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | برنامه | محدودیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog